Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 24 Marzec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 24 Kompetencje kluczowe w przedszkolu

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Sposoby kształtowania w przedszkolu adekwatnych do wieku dzieci kompetencji kluczowych.
  • Projekty i przykłady ogólnodostępne.
  • Projektowanie działań własnych.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Facebook