Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 26 Matematyczne rozmaitości

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 8

 • Poza schematami i algorytmami.
 • Praca zespołowa na lekcjach matematyki.
 • Matematyka w przyrodzie.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe, nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • oligofrenopedagogika
 • w zakresie zarządzania oświatą
 • terapia pedagogiczna
 • socjoterapia

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • wdrażania nowej podstawy programowej
 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Facebook