Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 25 Czerwiec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla nauczycieli

W - 109 Wykorzystanie koncepcji pedagogicznej F. Fröebla w realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

  • Podstawowe założenia koncepcji pedagogicznej Friedricha Fröbla.
  • Prezentacja oferty Froebel.pl Sp. z o. o.: program wychowania przedszkolnego, pomoce dydaktyczne, publikacje, materiały na stronie internetowej, szkolenia.
  • Przykłady zajęć i zabaw dla dzieci.

bezpłatnie.

Facebook