Wtorek, 20 Październik 2020
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 41/1 Zabaw wiele z ukulele (cz. 1)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele, którzy chcą nauczyć się grać na ukulele w stroju sopranowym lub doskonalić grę

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

 • Poznanie podstawowych chwytów na ukulele w stroju sopranowym.
 • Nauka piosenek dla dzieci w opracowaniu na ukulele.
 • Zabawy rytmiczne na bazie piosenek na ukulele.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl

mgr Danuta Lasek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. nauczanie początkowe,
 • nauczyciel dyplomowany
 • edukator dorosłych
 • Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji
 • lider zmian MEN
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą
 • kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • wykorzystania metod aktywizujących proces dydaktyczny
 • oceniania kształtującego w klasach 1-3
 • pracy z uczniem zdolnym
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • problematyki socjoterapeutycznej
 • pracy z uczniami w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych
Termin Cena Status
2020-10-21 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Ewa Budryk - I spotkanie 60 zł odwołane
Organizator zajęć: mgr Danuta Lasek (d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.23)
2020-10-28 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Ewa Budryk - II spotkanie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Danuta Lasek (d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.23)
2020-11-04 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Ewa Budryk - III spotkanie brak danych odwołane
Organizator zajęć: mgr Danuta Lasek (d. lasek|cen.lomza.pl| |d. lasek|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.23)