Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 41 Zabawy badawcze dla najmłodszych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Dziecko badaczem.
 • Warsztat badawczy dziecka.
 • Przykłady doświadczeń i eksperymentów - zajęcia praktyczne.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych