Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 16 Czerwiec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 4 Między historią i literaturą: "Kochasz ty dom, rodzinny dom…" - edycja 2.

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego, historii, wos, przedmiotów artystycznych oraz zainteresowani nauczyciele innych specjalności 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/Internet

WYMIAR GODZIN: 25 (15 + 10 praca własna uczestników)

26.09.2023 r., godz. 16.00 - stacjonarnie; październik 2023 r. - maj 2024 r.-konsultacje on-line; 25.05.2024 r. - stacjonarnie, godz. 10.00 - podsumowanie

 • Opracowanie harmonogramu projektu.
 • Realizacja działań w szkołach: katalog miejsc pamięci narodowej mojej Małej Ojczyzny; "Cześć i chwała bohaterom" - porządkowanie lokalnych miejsc pamięci narodowej; "To był wielki dzień w historii mojej miejscowości" - projekt gazety; "Tajemnice mojej Małej Ojczyzny" - gra terenowa; "Bohaterowie znani i nieznani" - konkurs plastyczny i/lub literacki; "W barwach narodowych" - dekoracje.
 • Ocena konkursowa projektów: przyznanie nagród i wyróżnień.
 • Podsumowanie działań projektowych.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 512 143 275
E-mail: a.pieloszczyk|cen.lomza.pl| |a.pieloszczyk|cen.lomza.pl

mgr Alicja Pieloszczyk

Doradca metodyczny w zakresie historii
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel dyplomowany
 • mgr historii z przygotowaniem pedagogicznym
 • studia podyplomowe: terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą