Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KD - 12 Kurs języka angielskiego - poziom A2

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 40

  • Nabywanie nowych, komunikacyjnych umiejętności językowych z zakresu języka angielskiego.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej,
  • mgr filologii angielskiej,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Termin Cena Status
2022-02-08 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - I spotkanie, na którym zostaną ustalone kolejne terminy 200 zł zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych