Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

PR - 2 Internationales Projekt "Im Netz der Brieffreundschaften"/ międzynarodowy projekt "W sieci listownych partnerstw"

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:  Deutschlehrer in Grund- und Oberschulen in Polen und im Ausland/ nauczyciele szkół podstawowych i ponadpostawowych w Polsce i zagranicą

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 12

  • Fortsetzung des im I. Semester angefangenen Projekts / Kontynuacja projektu rozpoczętego
    w I semestrze.
  • Teilnahme an dem Workshop "Im Netz der Brieffreundschaften" / Udział w warsztatach: "W sieci listownych partnerstw".
  • Verfertigung der Briefe zu bestimmten Themen: Schule im April und Ferienpläne im Juni 2022 anhand der von dem Lehrerberater überreichten Materialien / Przygotowanie listów na tematy: szkoła (kwiecień 2022 r.) i plany wakacyjne (czerwiec 2022r.) na podstawie materiałów przekazanych przez doradcę metodycznego.
  • Postkartenaustausch zwischen Schülern in Polen und im Auland im Mai 2022 / Wymiana pocztówek między uczniami w Polsce i zagranicą (maj 2022 r.).
  • Teilnahme an der Evaluation des Projekts im Juni 2022 / Udział w ewaluacji projektu w czerwcu 2022 r. 

Zgłoszenia uczestników projektu do 7.02.2022 r.

Terminy: luty - czerwiec 2022 r.

bezpłatnie

dr Iwona Czaplicka

Termin Cena Status
2022-02-07 00:00 Prowadzący zajęcia: dr Iwona Czaplicka brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Iwona Czaplicka (i.czaplicka|cen.lomza.pl| |i.czaplicka|cen.lomza.pl , 507 122 896)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych