Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KS - 4 Jak skutecznie zarządzić procesem edukacyjnym w nowym roku szkolnym w każdym możliwym wariancie kształcenia?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego  wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 1

Trwa właśnie rok szkolny, w trakcie którego możliwe są wszystkie warianty kształcenia: stacjonarnie, zdalnie i hybrydowo. W jaki sposób skutecznie zarządzać procesem edukacyjnym, tak aby zminimalizować nakłady pracy po stronie nauczyciela i jednocześnie zmaksymalizować efektywność nauczania?

Na to pytanie odpowiem Państwu podczas szkolenia, ilustrowanego przykładami wykorzystania platformy eDesk opracowanej przez wydawnictwo Pearson. Serdecznie zapraszam.

Marta Wieszczycka – konsultant metodyczny Pearson

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej,
  • mgr filologii angielskiej,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania.