Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Sobota, 23 Marzec 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 42 Egzamin ósmoklasisty – umiejętności produktywne – wypowiedź pisemna

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA:

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

Zajęcia przełożone - nowy termin: 1.12.2018 r., godz. 12.00

  • Podstawa programowa jako dokument określający umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty.
  • Nowe wyzwanie – pełna poprawność języków i ortograficzna w zadaniach sprawdzających znajomość funkcji językowych.
  • Na co zwrócić uwagę podczas przygotowania do egzaminu – analiza newralgicznych obszarów zadań egzaminacyjnych.  

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

 

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej,
  • mgr filologii angielskiej,
  • nauczyciel dyplomowany,
  • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Facebook