Czwartek, 20 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 170 Techniki uczenia się na lekcji języka obcego. Jak wykorzystać ich znajomość w procesie lekcyjnym?

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

 • Jak kształtować pozytywna motywację do nauki języka obcego?
 • Narzędzia umożliwiające stworzenie własnego systemu pamięciowego.
 • Rozpoznawanie predyspozycji ucznia/ odkrycie jego zasobów.
 • Wachlarz technik uczenia się do wykorzystania na lekcjach języka obcego.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.