Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 183 Baw się i rozwijaj pamięć - pomysły na ciekawe zajęcia dodatkowe

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele przedmiotów humanistycznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  6

 • Rodzaje pamięci.
 • Trening pamięci - obszary usprawniania.
 • Mindmapping, metoda ogniw rysunkowych, mnemotechniki jako sposoby doskonalenia pamięci.
 • Ćwiczenia i zabawy pomagające rozwijać pamięć uczniów.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: d.cybulska|cen.lomza.pl| |d.cybulska|cen.lomza.pl

dr Dorota Cybulska

Konsultant ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Posiadane uprawnienia, kwalifikacje:

 • dr nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego
 • egzaminator sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego
 • kurs kwalifikacyjny oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • zagadnień związanych z opieką i wychowaniem oraz profilaktyką w szkole
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • metod pracy z uczniem z różnymi rodzajami zaburzeń: emocjonalnymi, rozwojowymi, wynikającymi z niepełnosprawności dziecka
 • edukacji polonistycznej, zwłaszcza językowej