Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

W - 194 Praca z uczniem dyslektycznym i z potrzebami edukacyjnymi na języku angielskim

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 6 (2x3)

 • Charakterystyka ucznia dyslektycznego.
 • Problemy ucznia dyslektycznego na języku angielskim.
 • Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu w nauce języka angielskiego?
 • Dekalog nauczyciela ucznia dyslektycznego.
 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji języka angielskiego.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Termin Cena Status
2021-03-18 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności