Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 52 Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka angielskiego

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego w szkole podstawowej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

 • Na czym polega indywidualizacja - definicje.
 • Cele indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym problemy w nauce.
 • Obszary indywidualizacji.
 • Charakterystyka ucznia zdolnego oraz ucznia mającego trudności w nauce.
 • Praktyczne formy indywidualizacji pracy z uczniem mającym trudności w nauce języka angielskiego.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.