Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 61 Informacja, propaganda i fake news

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wos, historii, języka polskiego, wszyscy  zainteresowani nauczyciele

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

  • Mechanizmy propagandy na przykładzie agitacji komunistycznej i nazistowskiej.
  • Czym jest tzw. fake-news?
  • Krytyczne myślenie - symulacje sytuacji manipulacyjnych.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.15
E-mail: m.rafalska|cen.lomza.pl| |m.rafalska|cen.lomza.pl

mgr Marzena Rafalska

Konsultant do spraw projektów edukacyjnych

Posiadane uprawnienia i kwalifikacje:

- edukator dorosłych, uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą,

- promotor reformy programowej MEN,

- wykładowca praw człowieka,

- specjalista edukacji obywatelskiej i europejskiej,

- specjalista w zakresie planowania i finansowania projektów edukacyjnych,

- life coach.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

- przygotowania, realizacji i finansowania projektów edukacyjnych,

- edukacji obywatelskiej, europejskiej, międzykulturowej i globalnej,

- edukacji o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia,

- współpracy szkoły ze społecznością lokalną,

- komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji,

- coachingowego wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.