Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Piątek, 1 Marzec 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 176 Geografia jako system naczyń połączonych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii szkół podstawowych
i ponadpodstawowych 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 4

  • Jakiej geografii i jak chciałabym uczyć?
  • Przestań rozwarstwiać geografię, zacznij scalać geografię fizyczną z geografią społeczno-ekonomiczną.
  • Praktyczne rozwiązania - wymiana doświadczeń. 

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 603 223 722
E-mail: l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl

mgr Lidia Grad

Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
  • mgr geografii fizycznej z uprawnieniami pedagogicznymi, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie konstruowania i ewaluacji programów nauczania
  • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i marketingu
  • studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego doradców metodycznych i nauczania przyrody
  • ekspert do spraw awansu zawodowego