Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Niedziela, 25 Wrzesień 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 29 Matematyka w geografii - geografia w matematyce

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki i geografii szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

  • Orientacja na płaszczyźnie i w przestrzeni.
  • Modele brył obrotowych i ich wykorzystanie na matematyce i geografii.
  • Od płaszczyzny do przestrzeni - siatki brył i kanciaste globusy.
  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 603 223 722
E-mail: l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl

mgr Lidia Grad

Termin Cena Status
2022-09-27 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Lidia Grad, mgr Dorota Kozioł brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Lidia Grad (l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl , 603 223 722)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych