Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 68 Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 3

  • Znaczenie gier w rozwijaniu umiejętności matematycznych i w kształtowaniu postaw społecznych uczniów.
  • Przykłady gier logicznych i strategicznych.
  • Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczniów.
  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 668 358 389
E-mail: d.koziol|cen.lomza.pl| |d.koziol|cen.lomza.pl

mgr Dorota Kozioł

Doradca metodyczny w zakresie matematyki
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • mgr matematyki, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie informatyki dla nauczycieli
  • prowadzenie zajęć w zakresie matematyki i informatyki