Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KS - 3 Projekt EKOMOBILNI - gry mobilne

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przyrodniczej i wczesnoszkolnej
z uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających pracę

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 4

 • Na czym polega gra w Ekomobilnych?
 • Jak stworzyć własną grę krok po kroku?

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 505 452 672
E-mail: a.kedziorek|cen.lomza.pl| |a.kedziorek|cen.lomza.pl

mgr Angelika Kędziorek

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
 • nauczyciel wczesnoszkolny, mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczyciel mianowany
 • studia podyplomowe z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki
 • prowadzenie zajęć w zakresie metodyki edukacji wczesnoszkolnej, oceniania uczniów, pracy z uczniem zdolnym i SPE
Telefon: 86 216 42 17 w. 23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych
Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 501 874 955
E-mail: m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Doradca metodyczny w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 • mgr pedagogiki, spec. wczesna edukacja
 • studia licencjackie w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki
 • nauczyciel mianowany