Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KD - 6 Spacerologia jako innowacja pedagogiczna w realizacji zajęć terenowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół,
z uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających pracę

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Platforma Moodle

WYMIAR GODZIN: 24

DOSTĘP: 22.11.2023 r. - 13.12.2023 r.

 • Innowacje pedagogiczne w przedmiotach przyrodniczych.
 • Dzień Pustej Klasy - zabierzmy uczniów na dwór.
 • Formy zajęć terenowych w przedmiotach przyrodniczych.
 • Przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych