Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

ZO - 9 Zajęcia otwarte z matematyki w klasie VI szkoły podstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół podstawowych, w tym z krótkim stażem dydaktycznym

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: ZSS w Jedwabnem

WYMIAR GODZIN: 3

  • Obserwacja lekcji otwartej z matematyki w klasie VI.
  • Efektywne wykorzystanie TIK.
  • Rozmowa po obserwacji: ocena metod i form stosowanych na zajęciach, analiza aktywności dzieci przy zróżnicowanych formach.

bezpłatnie.

Telefon: 668 358 389, 86 216 42 17, wew. 34
E-mail: d.koziol|cen.lomza.pl| |d.koziol|cen.lomza.pl

mgr Dorota Kozioł