Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Poniedziałek, 22 Kwiecień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

KS - 5 Spotkanie olimpijskie z nauczycielami szkół podstawowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

 • Rozwiązywanie wybranych zadań testowych Olimpiady Matematycznej Juniorów.
 • Omówienie zasad organizacji Olimpiady Matematycznej Juniorów dla uczniów szkół podstawowych.
 • Wykład " Zadania na dowodzenie ".

Uczestnicy dostaną bezpłatne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka) oraz zaświadczenie udziału.

bezpłatnie

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: j.pieczywek|cen.lomza.pl| |j.pieczywek|cen.lomza.pl

mgr Jadwiga Pieczywek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr matematyki, spec. nauczycielska, nauczyciel dyplomowwany
 • studia podyplomowe w zakresie: matematyki; pomiaru dydaktrycznego
  i egzaminowania; badania jakości kształcenia w oświacie
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • dydaktyki nauczania matematyki,
 • pomiaru dydaktycznego, oceniania i egzaminowania,
 • analizy wyników egzaminów zewnętrznych,
 • wdrażania nowej podstawy programowej na IV etapie edukacyjnym.
Facebook