Środa, 27 Maj 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 75 Technologie inspirowane naturą

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji przyrodniczej wszystkich typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

 • Bionika/biomimetyka jej historia i metody.
 • Przykłady biomimetyki.
 • Wykorzystanie osiągnięć biomimetyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych