Poniedziałek, 17 Luty 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 78 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową na lekcjach geografii w szkole ponadpodstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii w szkołach ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

 • Podstawa programowa, a program nauczania.
 • Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach geografii w kontekście nowej podstawy programowej.
 • Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
 • Warsztat pracy nauczyciela w zreformowanej szkole.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przedmiotów przyrodniczych,
 • wdrażania nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych,
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych