Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Niedziela, 22 Wrzesień 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 79 Planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową na lekcjach chemii w szkole ponadpodstawowej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele chemii w szkole ponadpodstawowej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  5

 • Podstawa programowa, a program nauczania.
 • Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach chemii w kontekście nowej podstawy programowej.
 • Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej
 • Warsztat pracy nauczyciela w zreformowanej szkole.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.23
E-mail: j.marek|cen.lomza.pl| | j.marek|cen.lomza.pl

mgr Joanna Marek

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki, spec. biologia, nauczyciel dyplomowany
 • studium specjalne z zakresu ,,Ekologii i ochrony przyrody''
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej
 • edukator dorosłych
 • uprawnienia w zakresie zarządzania oświatą

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • planowania i organizowania zajęć z edukacji przyrodniczej
 • metodyki przyrody w szkołach podstawowych, biologii, geografii
  w gimnazjum i szkołach ponagimnazjalnych
 • wdrażania nowej podstawy programowej na II i IV etapie edukacyjnym
 • sprawdzania i oceniania osiągnięć w przedmiotach przyrodniczych
Facebook