Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

W - 189 Pierwsza pomoc w placówce edukacyjnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 5

 • Obowiązki nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy wynikające z zapisów prawa stanowionego.
 • Nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia u dzieci i dorosłych.
 • Zasady, procedury, algorytmy i techniki udzielania pierwszej pomocy.
 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2021.
 • Pokazy i ćwiczenia.

61 1090 2590 0000 0001 3723 6439

CENA: 30 zł

Telefon: 86 216 42 17 w. 16
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
 • studia podyplomowe przedsiębiorczość w szkole
 • studia podyplomowe w zakresie etyki
 • trener wojewódzki programu „Wektory życia”

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
 • metodyki prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkole
 • wdrażania w szkole Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030