Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KD - 14 Kurs nadający uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inne chętne osoby

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  30

Zajęcia odbędą się przy grupie min. 10 osób. O dokładnym terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy telefonicznie lub poprzez e-mail.

 • Zasady i algorytmy udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • Wsparcie psychologiczne w sytuacjach ratowniczych. Psychologia tłumu.

Kurs kończy się egzaminem. Absolwent kursu, po zdaniu egzaminu, uzyskuje uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy, które zachowują ważność przez 5 lat.

98 1090 2590 0000 0001 3723 6452

Telefon: 86 216 42 17 w.17
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
Termin Cena Status
2020-08-21 16:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - I spotkanie 500 zł zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)
2020-08-22 09:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)
2020-08-23 09:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)
2020-08-24 16:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)
2020-08-25 16:00 Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej i psychologii - V spotkanie - egzamin pisemny (test) i praktyczny brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Iwona Puciłowska (i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.17)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności