Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
Wtorek, 21 Maj 2019
Biuletyn Informacji Publicznej

W - 162 Zastosowanie metod i technik aktywizujących w edukacji zdrowotnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

 • Układ lekcji mobilizującej do pracy.
 • Planowanie uczenia się - metoda wcu.
 • Uczenie się we współpracy.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.17
E-mail: i.pucilowska|cen.lomza.pl| |i.pucilowska|cen.lomza.pl

mgr Iwona Puciłowska

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pielęgniarstwa, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel przedmiotów zawodowych z obszaru medyczno - społecznego
 • edukator - kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do pracy edukatorskiej z dorosłymi
 • kursy kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kursy nadające uprawnienia do nauczania pierwszej pomocy
 • studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • organizacji, planowania i metodyki kształcenia zawodowego
 • udzielania pierwszej pomocy
 • metodyki nauczania pierwszej pomocy
Facebook