Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 5/3 Klub germanistów (powiat łomżyński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu ŁOMŻYŃSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3) 

  • Konstruowanie sprawdzianów do klasy VIII szkoły podstawowej.
  • Tworzenie bazy zadań do ćwiczenia umiejętności, które sprawiają uczniom trudności na egzaminie maturalnym.
  • Realizacja projektów e-Twinning.
  • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

dr Iwona Czaplicka

Termin Cena Status
2022-01-10 16:00 Prowadzący zajęcia: dr Iwona Czaplicka - III spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: dr Iwona Czaplicka (i.czaplicka|cen.lomza.pl| |i.czaplicka|cen.lomza.pl , 507 122 896)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych