Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 9/2 Klub geografów - nauczyciele geografii z kompetencjami XXI wieku (powiat łomżyński, kolneński i inne)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego oraz z innych - zainteresowanych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Zajęcia terenowe - od planowania do realizacji.
  • Dostosowanie metod i form pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz wspierająca rola oceny na lekcjach geografii.
  • Rola pomocy dydaktycznych w zrozumieniu treści geograficznych.
  • Dobre praktyki - wymiana doświadczeń.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 603 223 722
E-mail: l.grad|cen.lomza.pl| |l.grad|cen.lomza.pl

mgr Lidia Grad

Doradca metodyczny w zakresie geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
  • mgr geografii fizycznej z uprawnieniami pedagogicznymi, nauczyciel dyplomowany
  • studia podyplomowe w zakresie konstruowania i ewaluacji programów nauczania
  • studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą i marketingu
  • studia podyplomowe w zakresie doskonalenia zawodowego doradców metodycznych i nauczania przyrody
  • ekspert do spraw awansu zawodowego