Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 11/2/2 W kręgu przedszkolnych opowieści

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wychowania przedszkolnego, w tym nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową 

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/ Internet

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej. Sposoby realizacji treści programowych z zakresu rozwijania mowy ojczystej.
  • Wsparcie przedszkolaka w poznawaniu i rozumieniu świata oraz w rozwoju mowy - przykłady dobrych praktyk.
  • Poszukiwanie inspiracji do podejmowania innowacyjnych działań w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, wew. 34, kom. 698 622 657
E-mail: m.napiwodzka|cen.lomza.pl| |m.napiwodzka|cen.lomza.pl

mgr Martyna Napiwodzka

Doradca metodyczny w zakresie wychowania przedszkolnego
 
Kwalifikacje i uprawnienia:
 
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego
  • oligofrenopedagogika
  • zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny
  • prowadzenie zajęć w zakresie metodyki wychowania przedszkolnego, wdrażania obowiązującej podstawy programowej i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji dzieci