Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Marzec 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 14/2/2 Klub doradców zawodowych (szkoły podstawowe i przedszkola)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, nauczyciele doradztwa zawodowego pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży/Internet

WYMIAR GODZIN: 20

 • Wymiana doświadczeń.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Opracowywanie materiałów pomocniczych.
 • Planowanie działań wspierających wdrażanie elementów doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna
Termin Cena Status
2023-04-11 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Anna Borawska - IV spotkanie - stacjonarnie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Anna Borawska (a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)
2023-04-25 16:00 Prowadzący zajęcia: mgr Anna Borawska - V spotkanie - on-line brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Anna Borawska (a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17, w. 11)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych