Piątek, 17 Wrzesień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 17/1 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z powiatu ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie/ Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

  • Neurodydaktyka w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne uczniom w młodszym wieku szkolnym.
  • Ocenianie kształtujące - Jak zastosować w praktyce, by dzieci zyskały, a nauczyciel nie utonął w ogromie pracy?
  • Wypracowanie materiałów do aktywnego i kreatywnego omawiania wybranych tekstów literackich.
  • Wymiana doświadczeń w pracy nauczyciela wczesnej edukacji.

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Termin Cena Status
2021-09-17 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk - I spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2021-10-22 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2021-11-19 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska- Ignaczuk - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych