Niedziela, 5 Grudzień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 17/2 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z powiatu WYSOKOMAZOWIECKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wys. Maz./ Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (3x4)

  • Neurodydaktyka w edukacji wczesnoszkolnej. Innowacyjne metody nauczania i uczenia się przyjazne uczniom w młodszym wieku szkolnym.
  • Ocenianie kształtujące - Jak zastosować w praktyce, by dzieci zyskały, a nauczyciel nie utonął w ogromie pracy?
  • Wypracowanie materiałów do aktywnego i kreatywnego omawiania oraz wybranych tekstów literackich.
  • Wymiana doświadczeń w pracy nauczyciela wczesnej edukacji.

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk