Wtorek, 18 Styczeń 2022
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 4/2/2 Klub anglistów (powiat zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół
z powiatu ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 16 (4x4)

 • Potrzeba uczenia się poprawnej wymowy. Typy podejść do nauczania wymowy.
 • Samogłoski w języku angielskim, spółgłoski oraz podstawowe zasady wymowy wiązanej.
 •  Tworzenie banku zadań - umiejętności sprawiające uczniom trudności na egzaminie ósmoklasisty - tworzenie wypowiedzi pisemnej.
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

bezpłatnie

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.
Termin Cena Status
2022-02-07 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska, mgr Michał Wyciński - I spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2022-03-07 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska, mgr Michał Wyciński - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2022-04-04 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska, mgr Michał Wyciński - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)
2022-05-09 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Adrianna Sierzputowska, mgr Michał Wyciński - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Adrianna Sierzputowska (a.sierzputowska|cen.lomza.pl| |a.sierzputowska|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w. 16)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych