Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Poniedziałek, 27 Maj 2024
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 4/3 Angielski na warsztat – sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: Konsultanci i doradcy metodyczni z języka angielskiego

MIEJSCE REALIZACJI: Internet  

WYMIAR GODZIN: 24

  • Wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą.
  • Praca nad warsztatami dla nauczycieli języka angielskiego.

bezpłatnie

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

  • mgr filologii germańskiej
  • mgr filologii angielskiej
  • nauczyciel dyplomowany
  • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego

Prowadzenie zajęć w zakresie:

  • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego
  • praktyki „uważności” w procesach nauczania
  • kursy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży