Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 1/2 Klub nowo powołanych dyrektorów

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (3x4)

  • Obserwacja pracy nauczyciela, w tym obserwacje koleżeńskie.
  • Dokumentowanie działań w zakresie wybranego obszaru funkcjonowania działań.
  • Planowanie zadań w związku z realizacją ogłoszonych kierunków polityki oświatowej.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17 w.19
E-mail: m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl

mgr Maria M. Ferenc

Kwalifikacje i uprawnienia:

  • edukator w zakresie tworzenia i oceny programów (wychowania przedszkolnego, edukacji elementarnej, języka polskiego w szkole podstawoej i gimnazjum), w zakresie zarządzania procesami edukacyjnymi i ewaluacji w oświacie, pomiaru dydaktycznego i oceniania kształtującego,
  • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli j. polskiego, wychowania przedszkolnego
    i edukacji elementarnej oraz kadry kierowniczej w oświacie
  • egzaminator sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
  • ewaluator, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego
Termin Cena Status
2020-08-25 10:00 Prowadzący zajęcia: mgr Maria M. Ferenc - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Maria M. Ferenc (m.ferenc|cen.lomza.pl| |m.ferenc|cen.lomza.pl , 86 216 42 17 w.19)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności