Wtorek, 13 Kwiecień 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

KL - 10/9 Klub nauczycieli języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8 (2x4)

  • Twórcze lekcje z literaturą, historią i malarstwem.
  • Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego.
  • Opracowanie materiałów dydaktycznych.
  • Planowanie scenariuszy lekcji w szkole ponadpodstawowej.
  • Upowszechnianie dobrych praktyk w formie publikacji.
  • Kształcenie umiejętności redakcyjnych uczniów.

bezpłatnie.

mgr Agata Reszewicz

Termin Cena Status
2021-06-10 15:30 Prowadzący zajęcia: mgr Agata Reszewicz - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Agata Reszewicz (a.reszewicz|cen.lomza.pl| |a.reszewicz|cen.lomza.pl , 604 941 141)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności