Wtorek, 9 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

Dla nauczycieli

KL - 11/2 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat wysokomazowiecki i zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego
Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO I ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

WYMIAR GODZIN: 6 (2x3)

  • Warsztat pracy nauczyciela.
  • Poznanie kluczem do sukcesu.
  • Emisja głosu – dbajmy o swoje narzędzie pracy.
  • Opracowywanie scenariuszy zajęć – małe szczegóły duże znaczenie.
  • Analiza pracy własnej – wnioski, kierunki do dalszej pracy.
  • Jesteśmy jedną drużyną – organizacja pracy nauczycieli w grupie i w zespołach zadaniowych.

bezpłatnie.

mgr Anna Tymińska