Wtorek, 18 Maj 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 11/6 Klub nauczycieli wychowania przedszkolnego (powiat kolneński)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego Z POWIATU KOLNEŃSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet / CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 12 (4x3) 

  • Działania nowatorskie i innowacyjne w pracy przedszkola.
  • Planowanie działań wspierających kompetencje kluczowe dziecka.
  • Wymiana doświadczeń
  • Przykłady dobrych praktyk

bezpłatnie.

mgr Martyna Napiwodzka