Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 12/2 Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet / CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 20 (4x5)

 • Jak realizować zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne z uczniami z niepełnosprawością.
 • Dostępne materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych.
 • Prezentacja dobrych praktyk zajęć indywidualnych i zespołowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami.  

bezpłatnie.

Telefon: 86 216-42-17 w.12
E-mail: d.momot|cen.lomza.pl| |d.momot|cen.lomza.pl

mgr Danuta Momot

Kwalifikacje i uprawnienia

Magister pedagogiki specjalnej – rewalidacja upośledzonych umysłowo 

 • kwalifikacje zakresie oligofrenopedagogiki,
 • kwalifikacje w zakresie mediacji i negocjacji,
 • kwalifikacje edukatorskie do nauczania dorosłych,
 • kwalifikacje w zakresie  zarządzania oświatą,
 • kwalifikacje do nauczania przyrody,
 • kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Sztuka”,
 • kwalifikacje do nauczania w przedszkolu,
 • ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w zakresie kształcenia specjalnego, sztuki, przyrody,
 • edukator programu ”Nowa Szkoła”, edukator programu  ”Ocenianie w Nowej Szkole”   
 • lider zmian MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze SPE”,
 • uprawnienia do pełnienia funkcji Szkolnego Organizatora Edukacji i Koordynatora Sieci Współpracy i Samokształcenia,
 • uprawnienia do ewaluacji efektów doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracy zespołowej w szkole i placówce,  wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym,
 • uprawnienia do realizacji zajęć terapii pedagogicznej o profilu korekcyjno – kompensacyjnym,  gimnastyki korekcyjnej, Kinezjologii Edukacyjnej, Ruchu Rozwijającego, Pedagogiki Zabawy, prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim, Terapii Behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem          i upośledzeniem umysłowym, metody zastosowania sztuki  orgiami w stymulowaniu rozwoju dzieci i młodzieży, profilaktyki AIDS,
 • przygotowanie w zakresie pomiaru dydaktycznego, konstruowania programów nauczania kształcenia ogólnego zgodnie z nową podstawą programową, neurologicznych podstaw integracji sensorycznej.
Termin Cena Status
2021-03-17 14:30 Prowadzący zajęcia: mgr Danuta Momot - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Danuta Momot (d.momot|cen.lomza.pl| |d.momot|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)
2021-04-21 14:30 Prowadzący zajęcia: mgr Danuta Momot - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Danuta Momot (d.momot|cen.lomza.pl| |d.momot|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)
2021-05-26 14:30 Prowadzący zajęcia: mgr Danuta Momot - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Danuta Momot (d.momot|cen.lomza.pl| |d.momot|cen.lomza.pl , 86 216-42-17 w.12)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności