Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 15 Klub rozpoczynających pracę nauczycieli języków obcych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: rozpoczynający pracę nauczyciele języków obcych (stażyści i kontraktowi)

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  12 (4x3)

 • Wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.
 • Tworzenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
 • Zastosowanie TIK na lekcji języka obcego.
 • Sposoby na kreatywne lekcje języka obcego.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.