Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 16 Klub fizyków

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele fizyki szkół ponadpodstawowych

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: II Liceum Ogólnokształcące w Łomży

WYMIAR GODZIN:  16 (4x4)

  • Opracowywanie materiałów pomocniczych do nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem aplikacji komputerowych oraz zasobów internetowych.
  • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
  • Przygotowanie lekcji otwartych.

bezpłatnie.

mgr Joanna Charubin