Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 17/4 Klub kreatywnych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

  • ZS-P w Piątnicy - 2.04.2020 r., godz. 16.00, prowadzący zajęcia: mgr Ewa Gutowska
  • MZS w Wysokiem Mazowieckiem - 17.04.2020 r., godz. 17.00, prowadzący zajęcia: mgr Magdalena Doroszkiewicz
  • SP Nr 5 w Zambrowie - 29.05.2020 r., godz. 17.00, prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

WYMIAR GODZIN: 9 (3x3)

  • Opracowanie broszury z zadaniami z treścią dla uczniów klas I-III
  • Wymiana doświadczeń- sensy i bezsensy wczesnej edukacji
  • Warsztaty tworzenia i malowania figurek z gipsu- prowadzenie p. Magdalena Doroszkiewcz
  • Podstawy pracy na platformie e-twinning - prowadzenie p. Ewa Gutowska 

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk