Sobota, 16 Styczeń 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 17/1 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z POWIATU ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

WYMIAR GODZIN: 18 (1x2 on-line i 4x4 stacjonarnie)

  • Cyfrowe portfolio nauczyciela wczesnej edukacji.
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów klas I-III.
  • Nauczanie wyprzedzające i hybrydowe.
  • Działania innowacyjne i przykłady dobrych praktyk.

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk