Sobota, 27 Luty 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 17/6 Klub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (powiat wysokomazowiecki)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Z POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: SP nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem / Internet

WYMIAR GODZIN: 12 (1x4 zdalnie, 2x4 stacjonarnie)

  • Aktywizowanie uczniów na lekcji z wykorzystaniem TIK- formy i metody pracy
  • Kreatywna i atrakcyjna dla ucznia praca domowa
  • Eksperymentowanaie w edukacji przyrodniczej - uczeń młodym odkrywcą
  • Przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń
  • Bogacenie warsztatu pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

bezpłatnie.

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Termin Cena Status
2021-04-30 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2021-06-11 16:30 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności