Niedziela, 7 Marzec 2021
Biuletyn Informacji Publicznej
Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

KL - 17/7 Międzyszkolny projekt edukacyjny "Zdrowa ziemia, zdrowi my!" cz. 2

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 24

  • Działania  innowacyjne i projektowe w edukacji -"Zdrowa Ziemia, zdrowi my!"
  • Promowanie projektu w środowisku lokalnym
  • Dzielenie się przykładami dobrych praktyk w trakcie realizacji zadań
  • Ewaluacja projektu, sposoby prowadzenia dokumentacji.
  • Organizacja Międzyszkolnego Dnia Ziemi. 

bezpłatnie.

Telefon: tel. 505 452 672, 86 216 42 17, wew. 34
E-mail: a.kedziorek|cen.lomza.pl| |a.kedziorek|cen.lomza.pl

mgr Angelika Kędziorek

mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk

Termin Cena Status
2021-03-29 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk, mgr Angelika Kędziorek - II spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2021-04-22 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk, mgr Angelika Kędziorek - III spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)
2021-05-31 17:00 Prowadzący zajęcia: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk, mgr Angelika Kędziorek - IV spotkanie brak danych zaplanowany termin
Organizator zajęć: mgr Monika Dąbrowska - Ignaczuk (m.ignaczuk|cen.lomza.pl| |m.ignaczuk|cen.lomza.pl , 501 874 955)

Dane do faktury *

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane na adres E-mail.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym pracownikiem

W związku z licznymi informacjami dotyczącymi niedostarczenia potwierdzenia drogą e-mail, prosimy o sprawdzenie przychodzącej poczty w folderach SPAM kont pocztowych
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności