Niedziela, 5 Lipiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

Dla nauczycieli

KL - 20 Klub początkujących doradców zawodowych

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: doradcy zawodowi i nauczyciele doradztwa zawodowego rozpoczynający pracę

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: CEN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  20 (5x4)

 • Wymiana doświadczeń - przykłady dobrych praktyk.
 • Opracowywanie materiałów pomocniczych.
 • Planowanie działań wspierających wdrażanie elementów doradztwa edukacyjno-zawodowego.

bezpłatnie.

Telefon: 86 216 42 17, w. 11
E-mail: a.borawska|cen.lomza.pl| |a.borawska|cen.lomza.pl

mgr Anna Borawska

Konsultant do spraw doradztwa edukacyjno - zawodowego

(parter, pok. nr 4)

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr ekonomii
 • studia podyplomowe w zakresie psychologii i komunikacji społecznej
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • studia podyplomowe w zakresie matematyki
 • nauczyciel mianowany

Obszary tematyczne prowadzonych szkoleń:

 • zagadnienia związane z doradztwem zawodowym
 • pedagogiczne aspekty poradnictwa zawodowego
 • komunikacja interpersonalna  w pracy doradcy zawodowego
 • etyka w zarządzaniu
 • komunikacja społeczna