Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Środa, 6 Grudzień 2023
Biuletyn Informacji Publicznej

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.        cen

KL - 3/4 Klub nauczycieli - laboratorium przyszłości

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele wszystkich przedmiotów różnych typów szkół

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Internet

WYMIAR GODZIN: 8 (2x4)

 • Szkolne laboratorium przyszłości - zadania nauczyciela, przykłady rozwiązań organizacyjnych i metodycznych.
 • Model STEAM a Laboratorium Przyszłości.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania sprzętu podczas lekcji - wymiana doświadczeń. 

bezpłatnie

Telefon: 86 216 42 17 w. 15
E-mail: m.witkiewicz|cen.lomza.pl| |m.witkiewicz|cen.lomza.pl

mgr Małgorzata Witkiewicz

Konsultant do spraw technologii informacyjnej

(I piętro, pok. nr 18)

Kwalifikacje i uprawnienia:

 • mgr pedagogiki przedszkolnej, informatyk, nauczyciel dyplomowany
 • edukacja wczesnoszkolna
 • zarządzanie oświatą

 

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej
 • edukacji informatycznej
 • zastosowania narzędzi interaktywnych oraz e-learningu w różnych obszarach edukacji
 • nauczania zdalnego
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
 • wykorzystania zasobów Laboratoriów Przyszłości