Wtorek, 2 Czerwiec 2020
Biuletyn Informacji Publicznej

KL - 4/3 Klub anglistów (powiat zambrowski)

ADRESACI FORMY DOSKONALENIA: nauczyciele języka angielskiego wszystkich typów szkół z REJONU ZAMBROWSKIEGO

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

WYMIAR GODZIN:  9 (3x3)

 • Wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.
 • Blended learning na lekcji języka angielskiego.
 • Rozgrzewki językowe na dobry początek zajęć.
 • Metody rozwijające czytanie i pisanie.

bezpłatnie.

mgr Adrianna Sierzputowska

Posiadane  uprawnienia i kwalifikacje:

 • mgr filologii germańskiej,
 • mgr filologii angielskiej,
 • nauczyciel dyplomowany,
 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego,
 • egzaminator egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Prowadzenie zajęć w zakresie:

 • aktywnych i nowoczesnych metod pracy na lekcji języka obcego,
 • praktyki „uważności” w procesach nauczania.